ЗАГВАРАА БОЛОВСРУУЛАХ ГЭЖ ЦАГ АЛДАХ ШААРДЛАГАГҮЙ


ДАРААХ ЗАГВАРУУДЫГ ТА ШУУД АШИГЛАХ БОЛОМЖТОЙ

Сэтгэл ханамжийн судалгаа

Сэтгэл ханамжийн судалгаагаар хэрэглэгч нар танай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнээс хэрхэн хэрэгцээ шаардлагаа хангаж байгааг тодорхойлоорой.

Загвар харах

VALS  Загвар

Хэрэглэгчийн  сэтгэл зүйн онцлог шинжүүдээр сегментчилж бизнесийн одоогийн болон ирээдүйн боломжуудыг тодорхойл.

Загвар харах

              Бүтээгдэхүүн туршилтын загвар

Хэрэглэгчид танай бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар сайнаар ярьж байна уу, муугаар ярьж байна уу? гэдэг асуултад та хариулт авах боломжтой.

Загвар харах

Өрсөлдөөнд суурилсан NPS

Шинэ хэрэглэгчийг хэн түрүүлж эзлэх магадлал өндөр байна вэ? Та юу, танай өрсөлдөгч үү?

Загвар харах

          Үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийн судалгаа

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнийхээ чанарыг сайжруулах зорилгоор дараах судалгааг хийх хэрэгтэй.

Загвар харах

       Аппликашион хэрэглэгчдийн санал хүсэлтийн судалгаа

Апп хэрэглэгчдийнхээ санал бодлыг харгалзан үзэж өрсөлдөгчөөсөө нэг алхам түрүүлээрэй.

Загвар харах

Харилцагчийн үйлчилгээний талаарх  судалгаа

Харилцагч болон танай  үйлчилгээний хооронд ямар харилцаа явагдаж байна вэ?

Загвар харах

        Bеб сайтын санал хүсэлтийн судалгаа

Судалгаан дээр үндэслэн бизнесийн хөгжүүлэлтээ хийгээрэй .

Загвар харах

Багийн гишүүдийн санал хүсэлт

Энэхүү асуулгаар багийн гишүүн бүрийнхээ саналыг тусгаж, арга хэмжээг нарийн төлөвлөөрэй. 

Загвар харах

Харилцагчийн санал хүсэлт

Харилцагч нар тань ямар төлөвлөгөө саналтай байгааг та мэдэх үү?

Загвар харах

            Арга хэмжээнд өгөх оролцогчдын үнэлгээ

Нийт ирсэн зочдын санал нь дараагийн арга хэмжээг шат ахиулах суурь мэдээлэл болно.

Загвар харах

Арга хэмжээний бүртгэлийн анкет

Танай арга хэмжээнд орох зочдыг бүртгэх хамгийн хялбар шийдэл.

Загвар харах