ЗАГВАРАА БОЛОВСРУУЛАХ ГЭЖ ЦАГ АЛДАХ ШААРДЛАГАГҮЙ


ДАРААХ ЗАГВАРУУДЫГ ТА ШУУД АШИГЛАХ БОЛОМЖТОЙ

Сэтгэл ханамжийн судалгаа

Сэтгэл ханамжийн судалгаагаар хэрэглэгч нар танай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнээс хэрхэн хэрэгцээ шаардлагаа хангаж байгааг тодорхойлоорой.

Загвар харах

VALS  Загвар

Хэрэглэгчийн  сэтгэл зүйн онцлог шинжүүдээр сегментчилж бизнесийн одоогийн болон ирээдүйн боломжуудыг тодорхойл.

Загвар харах

 Net Promoters Score

Хэрэглэгчид танай бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар сайнаар ярьж байна уу, муугаар ярьж байна уу? гэдэг асуултад та хариулт авах боломжтой.

Загвар харах

Өрсөлдөөнд суурилсан NPS

Шинэ хэрэглэгчийг хэн түрүүлж эзлэх магадлал өндөр байна вэ? Та юу, танай өрсөлдөгч үү?

Загвар харах

Customer Effort Score

Хэрэглэгч танай бүтээгдэхүүн үйлчилгээг авахын тулд хэр их хүчин чармайлт гаргаж байгааг та мэдэх үү?

Загвар харах

Арга хэмжээ төлөвлөлт – багийн гишүүд

Энэхүү асуулгаар багийн гишүүн бүрийнхээ саналыг тусгаж, арга хэмжээг нарийн төлөвлөөрэй. 

Загвар харах

Арга хэмжээ төлөвлөлт – Зочид

Танай төлөвлөсөн арга хэмжээнд зорилтот бүлэг тань бэлэн үү?

Загвар харах

Бүртгэлийн анкет

Танай арга хэмжээнд орох зочдыг бүртгэх хамгийн хялбар шийдэл.

Загвар харах

Арга хэмжээний үнэлгээний хуудас

Нийт ирсэн зочдын санал нь дараагийн арга хэмжээг шат ахиулах суурь мэдээлэл болно.

Загвар харах

Зан төлөвийн судалгаа

Хэрэглэгч болон танай бүтээгдэхүүн үйлчилгээний хооронд ямар харилцаа явагдаж байна вэ?

Загвар харах

7О загвар

Хэн? Юуг? Хэзээ?  Хаана? Хэнтэй? Яаж? Яагаад?

Загвар харах

Бэлэг сонголт

Хамт олныхоо хүслийг дараах асуулгаар тодорхойлоорой.

Загвар харах