ESURVEY БОЛОМЖУУД


СУДАЛГААНЫ БҮХИЙ ҮЕ ШАТАНД ESUREY ДАРААХ БОЛОМЖУУДЫГ ТАНД ГАРГАЖ ӨГНӨ

ҮҮСГЭХ

 1. Судалгааг багаар үүсгэх

Судалгааны багийнхантайгаа үр дүнтэйгээр нэг талбарт ажиллаж, санал солилцох боломжтой. Судалгаа бүр хамтын ажиллагаагаар бүтдэг.

 1. Хариултын дарааллыг санамсаргүй болгох

Хэт нэг хариулт давамгайлах нь судалгааны үр дүнг гажуудуулдаг бөгөөд үүнээс сэргийлэн бодитой хариулт авах боломжтой.

 1. Гадаад хэл дээр судалгаа үүсгэх

Судалгааг дан ганц монгол хэл дээрээ үүсгэх нь хангалтгүй учраас олон улс орны хэл дээр судалгаагаа үүсгэх боломжтой.

 1. Судалгааг богино хугацаанд үүсгэх

Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн, мэргэжлийн судалгааны байгууллага монголдоо нутагшуулсан судалгааг ашиглах нь таны цагийг 3 дахин хэмнэх болно. Мөн зөөж байршуулах үйлдлээр судалгаа үүсгэх нь хугацааг хэмнэхээс гадна хялбар, ойлгомжтой байх болно.

 1. Зураг/Лого оруулах

Контент хэрэглэгчид зургийг текстээс 22%-иар илүү таашаадаг бөгөөд энэ нь судалгаа бөглөх явцыг сонирхолтой болгож, судалгаа бүрэн бөглөгдөх магадлалыг нэмэгдүүлнэ. Брэндийн лого оруулах нь бөглөлтийг 10%-иар нэмэгдүүлдэг байна.

 1. Судалгааны загварыг өөрчлөх

Асуултын онцлог, агуулгаас шалтгаалан дэвсгэр зураг хийх, асуултын тайлбар зэргийг оруулж судалгааг хүссэнээрээ загварчилснаар судалгаа бөглөж буй хүнд асуултыг бүрэн гүйцэт ойлгож, хариулт бөглөгдөх тэнцвэртэй нөхцөлийг бий олгоно.

 1. Бичлэг оруулах

Хүмүүсийн 84.4% нь видеог таашааж буй өнөөгийн өндөр интернеттэй орчинд судалгааг видеогоор баяжуулах нь маш том давуу тал болно.

 1. Судалгааны асуулгыг PDF-р татах

Бэлэн болсон асуулгаа PDF файлаар татаж авснаар онлайнаар авах боломжгүй судалгааг цаасаар авах боломжийг танд олгож байна.

 1. Логик үсрэлт

Тухайн асуултын хариултуудын утгууд дээр үндэслэн судалгаанд оролцогчийг тусгай хуудсанд шилжүүлэх, холбогдох судалгааны бус хэсгийг алгасахад ашиг тустай.

 1. Угтах хуудас

 2. Хаалтын хуудас

 3. Хязгааргүй тооны судалгаа үүсгэх

 4. Судалгааны түүвэр тооцох

 5. Асуултын төрөл

 6. Бэлэн загвар ашиглах

 7. Судалгааны арга зүйн гарын авлага

 8. Багийн гишүүдийг гүйцэтгэх үүргээр хуваах

 9. Судалгааны арга зүйг боловсруулах, зөвлөх үйлчилгээ

 10. Файл оруулах

 11. Мэдээллийн сангийн багтаамж

 12. Асуулгын хуудсыг docx-р татах

ЦУГЛУУЛАХ

 1. Facebook

Өөрийн эсвэл найзынхаа, бүлгийн эсвэл пэйжээрээ дамжуулан пост байдлаар судалгаагаа шэйрлээрэй. Найзууд руугаа мессеж хэлбэрээр ч явуулах боломжтой.

 1. E-mail

Зорилтот хэрэглэгчдийнхээ и-мэйлийн жагсаалтыг масс и-мэйл явуулах талбарт оруулсан, нэг л товч дарж илгээгээрэй.

 1. Twitter 

Өөрийн твиттерт хялбар нэвтрэн судалгаагаа оруулан жиргэх боломжтой.

 1. LinkedIn

Бизнесийн харилцааны хамгийн том нийгмийн сүлжээнд судалгаагаа хуваалцан, илүү ажил хэрэгч орчны хүмүүсээр бөглүүлэх боломжтой.

 1. Web URL

Вэб хуудасны линк байдлаар судалгаагаа хуулан авч, хүссэн талбартаа түгээх боломжтой.

 1. Вэб холболт / Попап судалгаа

Вэбсайтаар тань зочилж буй хүн бүрд судалгаа бөглөх хэсэг байршуулж, судалгаанд оролцох зорилтот хэрэглэгчдээ нэмэгдүүлээрэй.

 1. Судалгаанд оролцогчдыг хянах

Судалгаа бөглөгдөж дуусах бүрд таны самбарт сонордуулга ирснээр хариултыг тухай бүрд нь харах боломжийг олгоно.

 1. Судалгааны цагийг хязгаарлах

Судалгаанд оролцогч бүрийн судалгааг бөглөх болон илгээх цагийг хязгаарлаарай.

Тун удахгүй

 1. QR code

Судалгаа бөглөх талбарын хайлт хийхгүйгээр ухаалаг утсаараа QR code уншуулан судалгаа бөглөх талбарт маш хурдан шилжих боломжтой.

 1. Офлайн мэдээлэл цуглуулалт

Судалгаагаа интернетгүй орчинд бөглөж, интернет орсон үед илгээгдэн, хариултуудаа авах боломжтой.

ТҮГЭЭХ

 1. Судалгааны мэдээллийн нууцлал

E-survey бүтээгч нь amazon компаниар мэдээллийн аюулгүй байдлаа хамгаалуулдаг бөгөөд таны судалгааны мэдээллийг судалгаа үүсгэгчээс бусад хүн харах боломжгүй.

 1. Судалгааны үр дүнг бусдад түгээх

Судалгааны үр дүнг хүссэн сувгаараа түгээх боломжтой.

 1. Судалгааны мэдээллийг Excel, SPSS, CSV-р татах

Судалгааны асуулт хариулт бүхий датаг статистикийн шинжилгээний суурь програмуудад тохиромжтой файлын хэлбэрээр татах боломжтой.

 1. Үр дүнг PDF-р татах

Судалгааны үр дүнгээ нэг талбарт нэгтгэн гаргасны эцэст PDF файл хэлбэрээр татаж авах боломжтой.

ҮР ДҮН

 1. Судалгаа дууссаныг сануулах

Мэдээлэл цуглуулах хугацаа болон авах судалгааны тоо гүйцсэн тохиолдолд таны самбарт судалгаа дууссаныг сонордуулга байдлаар сануулах болно.

 1. Судалгааны явцын мэдээ

Мэдээлэл цуглуулалтын явцын мэдээг өдрөөр болон 7 хоногоор авснаар тухай бүрд цаашдын авах арга хэмжээгээ төлөвлөх боломжийг олгоно.

 1. Хариултыг шүүх

Судалгааны хариултад үндэслэн тухайн асуултын хариултыг нарийвчлан шүүж харах боломжтой.

 1. Судалгааны дүнг сортлох / ангилах

Чиг хандлагыг шинжлэхийн тулд хариултуудыг хялбар эрэмбэлэх, хайж олсноор шаардлагатай судалгааны үр дүн, мэдээллийг хялбар авах боломжтой.

 1. Кросс таб үүсгэх

2 асуултын хариултуудыг давтагдсан тоогоор нь хоёр чиглэлийн хүснэгт байгуулж, судалгааны энгийн үр дүнгүүдийг хурдан хугацаанд татан авах боломжтой.

 1. График

Судалгааны үр дүнгээ олон төрлийн графикаар баяжуулснаар үр дүнг хялбар бөгөөд үзэмжтэй харагдуулна.

 1. Тайлбар бичих

Харгалзах график, хүснэгтэд судалгааны үр дүнг илүү ойлгомжтой, тодорхой болгох үүднээс тайлбар нэмж оруулах боломжтой.

 1. Хүснэгт

Судалгааны үр дүнг хүснэгтэд гарган үзүүлэх боломжтой.

 1. Судалгааны ерөнхий үр дүнг харах

Судалгааны самбартаа бүх үр дүнг нэгтгэн харах боломжтой.

 1. Зөвлөх үйлчилгээ

 2. Тайлан боловсруулах

 3. Дата цэвэрлэгээ

 4. Судалгааны үр дүнг кодлох

 5. Судалгааны үр дүнг оролцогчдод нээлттэй болгох

 6. Чанарын судалгааны дүн шинжилгээ

 7. Статистик ач холбогдлыг тооцох

 8. Дескрептив тооцоолол