Дараах боломжуудыг санал болгож байна.

Үүсгэхэд хялбар

 Өөрийн хүссэн судалгааг түргэн шуурхай, хялбархан үүсгэх боломжтой

Хялбар тайлан

Хамт олон, удирдлагууддаа тайлан, судалгааны үр дүнг хуваалцах боломжтой

Яг цагт нь

Судалгаа бөглөгдсөн цаг, минут бүрээр үр дүнг нэгтгэн харах, нэгтгэх боломжтой

Бөглөхөд хялбар

Судалгаа бөглөх хамгийн хялбар бүтцийг бүрдүүлж өгснөөр хандалтыг нэмэгдүүлнэ

Мэдээлэл цуглуулах

Сошиал, вэб, и-мэйл, QR код г.м хүссэн сувгаа зорилтот бүлэгтээ хүргэх боломжтой

Нууцлал

Мэдээллийг чандлан нууцалж гуравдагч этгээдэд алдахаас хамгаалагдсан

Хяналт

Судалгаа бөглөгдсөн цаг, минут бүрд хянах, засварлах, шинжлэх боломжтой

Багаар ажиллах

Судалгааг ганцаараа бус хамт олонтойгоо  хамтран үүсгэх, удирдах боломжтой

Брэнд

Компани өөрийн брэнд өнгө, загварт нийцүүлэн өөрчлөх боломжтой